ค้นหา

แก้วนพเก

420.00

“อย่าลำพองไปนักเพลิงประลัย!อำนาจบารมีของเจ้ามิอาจเทียบพระอังคาร เทพแห่งสงครามได้แม้เพียงเสี้ยวเมื่อเจ้าต้องการสังหารเขานัก เราก็จะให้เจ้าได้ตายด้วยน้ำมือพระอังคารเช่นกัน!”สุรเสียงดังก้องกังวาน เป็นรับสั่งที่เทวาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าหวาดหวั่นนัก“องค์มหาศิว...

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)