บัญชีออมทรัพย์  บริษัท ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป (สำหรับชำระสินค้า)

  •   ธนาคารกรุงไทย          เลขที่ 984-5-58192-7

  •   ธนาคารไทยพาณิชย์   เลขที่ 149-2-27699-6

  •   ธนาคารกรุงเทพ        เลขที่ 212-4-01663-1

  •   ธนาคารกสิกรไทย        เลขที่ 077-2-03554-5

  •   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   เลขที่ 276-1-49891-8

  •   ธนาคารธนชาต        เลขที่ 217-2-24370-6


เมื่อชำระสินค้าแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มายัง Email


  •   Mail : crm.nabaan@gmail.com

  •   Line : crm.nabaan

  •   Facebook Message : Nabaanwannagum